Referans Numarası: 2313045

Düzeltilen İhale Metni:
Denizli Atatürk Etnografya ve Hierapolis Müzesi için CCTV Alım İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına
karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
3) İhalenin
a) Yapılacağı Yer :Denizli YİKOB Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (OtogarYanı) No:41/A Kat:5
Pamukkale/Denizli
b) Tarih ve Saati : 03.09.2015 - 10:30